مشخصات فنی خودروها

در این قسمت شما می توانید مشخصات فنی کیا را مشاهده نمایید.

مشخصات فنی کیا موهاوی مدل 2009 تا 2011

  مشخصات فنی کیا موهاوی مدل 2009 تا 2011 پیشرانه  4.6 لیتری قدرت  340 اسب بخار گشتاور  435 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  9 ثانیه حداکثر سرعت  200 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  12.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  8 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا ریو مدل 2014 تا 2016

  مشخصات فنی کیا ریو مدل 2014 تا 2016 پیشرانه  1.4 لیتری قدرت  107 اسب بخار گشتاور  137 نیوتون بر متر گیربکس  4 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  13.4 ثانیه حداکثر سرعت  170 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  6.4 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا پیکانتو مدل 2012 تا 2015

  مشخصات فنی کیا پیکانتو مدل 2012 تا 2015 پیشرانه  1.2 لیتری قدرت  84 اسب بخار گشتاور  120 نیوتون بر متر گیربکس  4 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  13.4 ثانیه حداکثر سرعت  163 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  5.3 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا اسپورتیج مدل 2016 تا 2017

  مشخصات فنی کیا اسپورتیج مدل 2016 تا 2017 پیشرانه  2.4 لیتری قدرت  177 اسب بخار گشتاور  227 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  10.5 ثانیه حداکثر سرعت  180 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9.2 لیتر در صد کیاومتر تعداد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا اپتیما مدل 2014 تا 2015

  مشخصات فنی کیا اپتیما مدل 2014 تا 2015 پیشرانه  2.4 لیتری قدرت  180 اسب بخار گشتاور  231 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  10 ثانیه حداکثر سرعت  210 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  8.1 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا اپتیما مدل 2016 تا 2017

  مشخصات فنی کیا اپتیما مدل 2016 تا 2017 پیشرانه  2.4 لیتری قدرت  172 اسب بخار گشتاور  222 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  10.2 ثانیه حداکثر سرعت  225 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  8.1 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا سورنتو مدل 2016 تا 2017

  مشخصات فنی کیا سورنتو مدل 2016 تا 2017 پیشرانه  2.4 لیتری قدرت  188 اسب بخار گشتاور  241 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو و عقب شتاب صفر تا صد  9.8 ثانیه حداکثر سرعت  189 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  10.7 لیتر در صد کیاومتر تعداد …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا کادنزا مدل 2014 تا 2015

  مشخصات فنی کیا کادنزا مدل 2014 تا 2015 پیشرانه  3.4 لیتری قدرت  290 اسب بخار گشتاور  345 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  7 ثانیه حداکثر سرعت  230 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9.4 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  6 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا سول مدل 2012 تا 2014

  مشخصات فنی کیا سول مدل 2012 تا 2014 پیشرانه  1.6 لیتری قدرت  130 اسب بخار گشتاور  160 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  9 ثانیه حداکثر سرعت  180 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  9 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر  4 …

بیشتر بخوانید »

مشخصات فنی کیا سراتو کوپه مدل 2010 تا 2013

  مشخصات فنی کیا سراتو کوپه مدل 2010 تا 2013 پیشرانه  2.0 لیتری قدرت  154 اسب بخار گشتاور  194 نیوتون بر متر گیربکس  6 دنده اتوماتیک محور محرک  جلو شتاب صفر تا صد  10 ثانیه حداکثر سرعت  190 کیلومتر بر ساعت مصرف سوخت  7.8 لیتر در صد کیاومتر تعداد سیلندر …

بیشتر بخوانید »
تماس با امداد کیا